Υπηρεσίες

  • Σύνδεση κουζίνας 20€
  • Αλλαγή πίνακα ρελέ 180€
  • Επίσκεψη για βλάβη 15€
  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ 50€

Αλλαγή καλωδιώσεων σε παλιά διαμερίσματα:

  • Γκαρσονιέρα 400€
  • Δυάρι 550€
  • Τρυάρι 700€
  • Τεσσάρι 850€

24 ώρες κοντά σας.